Podróże

Podróże wiele zmieniły w jego życiu. Mając 8 lat wyemigrował z rodziną do Belgii, gdzie chodził do szkoły podstawowej i nauczył się języka niderlandzkiego. Pracował jako hydraulik w Kanadzie, zbieracz szklanek w Londynie, cykliniarz podłóg w Belgii, manager restauracji w Cambridge. Odwiedził 46 krajów na większości kontynentów. To wszystko składa się na otwartość na świat i ludzi oraz umiejętność rozumienia różnic kulturowych i łatwe dostosowywanie się do skrajnie odmiennych sytuacji życiowych i biznesowych.